Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
931

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ-САГЛАСНОСТ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА РИБАРСТВА

Сврха одобрења
Заштита и унапређење рибљег фонда у риболовним водама

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Рибарство

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Риболов; узгој рибе и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Риболов; узгој рибе и припадајуће услужне дјелатности
Шифра:
B 05.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Вера Канлић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-391

Имеил:  v.kanlic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о рибарству (РС 04/02, 58/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Подаци о кориснику рибарског подручја

Обавезна документација
-Захтјев
-Средњорочни програм унапређења рибарства
-Доказ о уплати таксе

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
нема

Разлози за престанак важења одобрења
нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
нема

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.