Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
434

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР УЗГАЈИВАЧА КВАЛИТЕТНО ПРИПЛОДНЕ СТОКЕ

Сврха одобрења
Упис у регистар узгајивача квалитетно-приплодне стоке за остваривање права на премију на производњу квалитетно-приплодне стоке

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Саша Драгичевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/247-614; факс: 051/247-617

Имеил:  s.dragicevic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о сточарству (Службени гласник Републике Српске број 44/15)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Програм узгоја говеда у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 72/16)
Правилник о садржају и начину вођења регистра узгајивача квалитетно приплодних животиња (Службени гласник Републике Српске број 46/16)
Програм узгоја оваца у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 97/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме, односно назив правног лица узгајивача
- Пребивалиште, односно сједиште правног лица узгајивача
- Подаци о поријеклу животиње, производним и узгојним особинама предака и сродника

Обавезна документација
- Пријава за упис
- Доказ о власништву и бројном стању грла
- Потврда из АПИФ-а
- Доказ о уплати таксе
- Записник комисије
- Узгојни програм и помоћна матична евиденција
- Уговор о стручном надзору током узгоја

Накнада у КМ
20

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Престанак узгоја, неиспуњавање узгојних програма

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.