Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
462

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ДИСТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА

Сврха одобрења
Регистрација увозника и прометника минералних ђубрива

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Саша Лалић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-398

Имеил:  s.lalic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о минералним ђубривима (Службени гласник Републике Српске број 24/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о обрасцу захтјева за упис у регистар дистрибутера и увозника минералних ђубрива и начину вођења регистра дистрибутера и увозника минералних ђубрива (Службени гласник Републике Српске број 44/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев
- Рјешење о упису у судски регистар или рјешење о обављању предузетничке дјелатности
- Рјешење о испуњавању минимално-техничких услова за складиштење минералних ђубрива и доказ о закупу, ако тај простор није у својини подносиоца захтјева
- Уговор о раду са запосленим стручним лицем
- Копија дипломе за запослено стручно лице одговорно за промет минералних ђубрива
- Доказ о плаћеној административној такси у складу са Законом о административним таксама

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
На захтјев странке, у случају престанка испуњавања услова из Правилника

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Да, 15 дана

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.