Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
917

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА БАВЉЕЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ, УВОЗОМ, ИЗВОЗОМ И ДИСТРИБУЦИЈОМ ЂУБРИВА И ИЗДАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНОГ ЦЕРТИФИКАТА

Сврха одобрења
Контрола увоза, извоза и производње ђубрива

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња хемикалија, хемијских производа и вјештачких влакана

Област:
- Производња хемикалија и хемијских производа

Грана:
- Производња основних хемикалија
Шифра:
DG24.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Саша Лалић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-398

Имеил:  s.lalic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ђубривима и оплемењивачима земљишта (РС 35/04)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Захтјев
-Рјешење о упису у судски регистар

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.