Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
904

Назив одобрења
ПОТВРДА О ЕВИДЕНТИРАЊУ

Сврха одобрења
Регистрација и евиденција пореских обвезника (нерезидената)

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Пореска управа Републике Српске

Контакт особа:  Перса Паић, Ксенија Војновић

Адреса:  Трг Републике Српске 8, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/308-185, 051/337-764

Имеил:  persa.paic@poreskaupravars.org; ksenija.vojnovic@poreskaupravars.org

Закон(и)

Закон о Пореској управи - пречишћен текст (Службени гласник Републике Српске бр. 112/07 и 22/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника (Службени гласник Републике Српске број 4/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о власнику: име,име родитеља,презиме,
адреса становања, ЈМБГ
- Подаци о предузећу / радњи, тачан назив, адреса
- Матични статистички број у Републици Српској
- Матични статистички број у ентитетима
- Шифра дјелатности додјељена од статистичког органа
- Назив дјелатности за предузетника
- Датум издавања рјешења
- Назив органа који је издао рјешење
- Број запослених радника
- Жиро рачун банака
- Назив банке, број жиро рачуна
- Презиме и име овлашћеног лица, или више њих
- Телефон овлашћеног лица -контакт телефон
- Датум уписа у судски регистар
- Датум уписа у регистар Пореске управе(попуњава ПУ)
- Општи подаци
- Организација или лице које води пословне књиге
- Адреса гдје се налазе пословне књиге

Обавезна документација
- Преведена копија документа о упису у Регистар од стране судског тумача
- Копија пасоша овлаштеног лица
- Копија идентентификационог документа овлаштеног лица за поступак евидентирања
- Републичка такса од 2 КМ

Накнада у КМ
2

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
2 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Одјавом пореског обвезника или одузимањем идентификационог броја од стране Пореске управе.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.