Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
815

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ АУТОБУСКИХ СТАНИЦА

Сврха одобрења
Уређивање рада аутобуских станица

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај, складиштење и комуникације

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Пратеће и помоћне дјелатности у саобраћају; дјелатност путничких агенција

Грана:
- Остале пратеће дјелатности у саобраћају
Шифра:
I 63.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Спасоје Мићић

Адреса:  Трг Републике Српске 1,78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 339-390

Имеил:  s.micic@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о превозу у друмском саобраћају (РС 111/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о категоризацији аутобуских станица (РС 109/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Назив, адреса и сједиште предузећа
-Број телефона
-Одговорно лице

Обавезна документација
- Захтјев
- Доказ о регистрацији за вршење дјелатности аутобуске станице
- Записник о прегледу аутобуске станице
- Употребна дозвола за објекат
- Доказ о уплати накнаде (500 КМ и 10 КМ такса)

Накнада у КМ
510

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Да испуњава све прописане услове

Разлози за престанак важења одобрења
Престанак испуњавања прописаних услова

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према Закону о управном поступку

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.