Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
615

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА РАД СТАНИЦА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Сврха одобрења
Уређење области техничких прегледа ради стварања лојалне конкуренције, повећање техничке исправности возила и безбједности саобраћаја

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа

Област:
- Техничко испитивање и анализа

Грана:
- Техничко испитивање и анализа
Шифра:
M 71.2.71.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Спасоје Мићић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-390

Имеил:  s.micic@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о техничким прегледима возила (Службени гласник Републике Српске бр. 19/07, 95/07, 87/08 и 90/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште станице техничког прегледа моторних возила
- Адреса станице техничког прегледа моторних возила
- Контакт телефон
- Одговорно лице

Обавезна документација
- Захтјев
- Употребна дозвола за објекат
- Овјерена копија судског рјешења
- Важеће лиценце за стручне раднике
- Пријава радника - Образац ПД3100
- Доказ о баждарењу уређаја и опреме
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
810

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Није одређено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Престанак испуњавања прописаних услова и непрописан рад.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор код надлежног Окружног суда у року од 30 дана.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.