Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
623

Назив одобрења
ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА ЗА ЧАМЦЕ

Сврха одобрења
Безбиједност пловидбе, евиденција пловила

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Водени саобраћај

Област:
- Поморски и приобални превоз путника
- Превоз путника унутрашњим воденим путевима
- Превоз робе унутрашњим воденим путевима

Грана:
- Поморски и приобални превоз путника
- Превоз путника унутрашњим воденим путевима
- Превоз робе унутрашњим воденим путевима
Шифра:
H 50.1.50.10
H 50.3.50.30
H 50.4.50.40

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-383

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 58/01, 33/06, 1/08 и 100/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и о означавању чамаца регистарским ознакама (Службени гласник Републике Српске бр. 3/07 и 56/10)
Рјешење број 13.04/341-463/07 (Службени гласник Републике Српске број 53/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лични подаци

Обавезна документација
- Захтјев
- Лична карта
- Доказ о власништву
- Свједочанство о пловидбености
- Свједочанство о баждарењу

Накнада у КМ
Од 6 до 50 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Обављен технички преглед пловила.

Разлози за престанак важења одобрења
Истеком важења техничког прегледа.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У року од 30 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.