Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
614

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ - ПРЕМЈЕШТАЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА

Сврха одобрења
Смањење удеса у водном саобраћају

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Складиштење и помоћне дјелатности у саобраћају

Област:
- Помоћне дјелатности у саобраћају

Грана:
- Услужне дјелатности у воденом саобраћају
Шифра:
H 52.2.52.22

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-383

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 58/01, 33/06, 1/08 и 100/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Врста плутајућег објекта
- Намјена плутајућег објекта
- Локација за постављање-сидрење
- Релација код премјештања

Обавезна документација
- Увјерење о пловидбености
- Сагласност Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства
- Сагласност МУП-а
- Сагласност ДГС-а

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.