Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
658

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Сврха одобрења
Уређење тржишта у области трговине на велико дуванским производима.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Трговина на велико храном, пићима и дуваном

Грана:
- Трговина на велико дуванским производима
Шифра:
G 46.3.46.35

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Милена Кецман

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-765

Имеил:  m.kecman@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о трговини (Службени гласник Републике Српске бр. 06/07, 52/11 и 67/13)
Закон о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство о облику и садржају изјаве о испуњености услова које морају испуњавати пословне просторије, опрема, уређаји и средства помоћу којих се обавља трговина, као и у погледу стручне спреме лица која раде у трговини (Службени гласник Републике Српске број 9/14)
Правилник о минимално-техничким условима у погледу пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности (Службени гласник Републике Српске бр. 84/07, 90/07, 7/12, 12/13 и 70/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Образац захтјева
- Копија образаца о упису правног лица у судски регистар
- Овјерена писмена изјава о испуњавању минимално-техничких услова у погледу пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности
- Доказ о уплати републичке административне таксе (90 КМ)

Накнада у КМ
90

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
2 дана

Вријеме важења одобрења
Није временски ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Материјалним прописом није предвиђено, али се може издати ново рјешење.

Разлози за престанак важења одобрења
По захтјеву странке.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку али се тужбом може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.