Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
032

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ОСНИВАЧКА АКТА ШТЕДНО-КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/224-072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о штедно-кредитним организацијама (Службени гласник Републике Српске број 93/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о условима и поступку давања одобрења за обављање дјелатности штедно-кредитних организација, сагласности на оснивачка акта и сагласности за именовање вањског ревизора штедно-кредитних организација (Службени гласник Републике Српске број 29/07)
Одлука о висини накнаде која се плаћа за надзор и контролу штедно-кредитних организација (Службени гласник Републике Српске број 35/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Уговор о оснивању мора да садржи:
- Назив и сједиште штедно-кредитне организације,
- Пуно име, пребивалиште и матични број сваког оснивача,
- Дјелатност,
- Заједнички основ удруживања,
- Износ основног капитала и износ улога сваког оснивача,
- Укупан износ трошкова оснивања, односно процијењени износ свих трошкова плаћених од штедно-кредитне организације или зарачунатих штедно-кредитној организацији у вези са оснивањем,
- Права и обавезе и одговорности оснивача према штедно-кредитној организацији и штедно-кредитне организације према оснивачима,
- Заступање штедно-кредитне организације,
- Услови и начин преноса удјела чланова штедно-кредитне организације и
- Друга питања прописана овим законом

Статут штедно-кредитне организације садржи:
- Назив и сједиште штедно-кредитне организације,
- Дјелатност штедно-кредитне организације,
- Заједнички основ удруживања, услов и начин приступања чланова у штедно-кредитну организацију и иступања из штедно-кредитне организације те права и обавезе чланова у сучају иступања,
- Укупан износ основног капитала, висина појединачног улога и начин уписа и уплате улога чланова,
- Начин доношења одлука на скупштини чланова,
- Искључивање преноса удјела и подјеле у случају правног сљедбеника насљеђа,
- Повлачење удјела,
- Расподјела добити и начин сношења ризика и губитка,
- Резерве,
- Организациона структура штедно-кредитне организације,
- Избор, опозив и дјелокруг органа штедно-кредитне организације,
- Заступање и представљање штедно-кредитне организације, са границама овлашћења,
- Стицање права и обавеза у правном промету,
- Пословна тајна,
- Статусне промјене штедно-кредитне организације и престанак рада штедно-кредитне организације,
- Поступак измјене статута,
- Друга питања од значаја за пословање штедно-кредитне организације

Обавезна документација

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.