Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
821

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ОСНИВАЧКА АКТА ШТЕДНО-КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Финансијско посредовање, осим осигурања и пензијских фондова

Грана:
- Монетарно посредовање
Шифра:
J 65.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 / 224 - 072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о штедно-кредитним организацијама (РС 93/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о условима и поступку давања одобрења за обављање дјелатности штедно-кредитних организација, сагласности на оснивачка акта и сагласности за именовање вањског ревизора штедно-кредитних организација (РС 29/07)
Одлука о висини накнаде која се плаћа за надзор и контролу штедно-кредитних организација (РС 35/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Уговор о оснивању мора да садржи:
- Назив и сједиште штедно-кредитне организације,
- Пуном имену, пребивалишту и матичном броју сваког оснивача,
- Дјелатност,
- Заједничком основу удруживања,
- Износу основног капитала и износу улога сваког оснивача,
- Укупном износу трошкова оснивања, односно процјењеном износу свих трошкова плаћених од штедно-кредитне организације или зарачунатих штедно-кредитној организацији у вези са оснивањем,
- Правима и обавезама и одговорностима оснивача према штедно-кредитној организацији и штедно-кредитне организације према оснивачима,
- Заступању штедно-кредитне организације,
- Услови и начин преноса удјела чланова штедно-кредитне организације, и
- Другим питањима која су прописана овим законом

Статут штедно-кредитне организације садржи:
- Називу и сједишту штедно-кредитне организације,
- Дјелатности штедно-кредитне организације,
- Заједничком основу удруживања, условима начину приступања чланова чланова у штедно-кредитну организацију и иступању из штедно-кредитне организације те правима и обавезама чланова у сучају иступања,
- Укупном износу основног капитала, висини појединачног улога и начину уписа и уплате улога чланова,
- Начин доношења одлука на скупштини чланова,
- Искључивању преноса удјела и подјеле у случају правног сљедбеника насљеђа,
- Повлачењу удјела,
- Расподјели добити и начину сношења ризика и губитка,
- Резервама,
- Организационој структури штедно-кредитне организације,
- Избору, опозиву и дјелокругу органа штедно-кредитне организације,
- Заступању и представљању штедно-кредитне организације, са границама овлашћења
- Стицању права и обавеза у правном промету,
- Пословној тајни,
- Статусним промјенама штедно-кредитне организације и престанку рада штедно-кредитне организације,
- Поступку измјене статута,
- Другим питањима од значаја за пословање штедно-кредитне организације.

Обавезна документација

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.