Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
003

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МИКРОКРЕДИТА

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/224-072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о микрокредитним организацијама (Службени гласник Републике Српске број 64/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о висини накнаде која се плаћа у поступку пред Агенцијом за банкарство (Службени гласник Републике Српске број 03/07)
Одлука о условима и поступку издавања дозволе за обављање дјелатности микрокредитирања микрокредитним организацијама, организационим дијеловима микрокредитних организација из Федерације БиХ, Дистрикта Брчко и страним мк организацијама у РС (Службени гласник Републике Српске број 03/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Овлашћење за лице са којим ће Агенција сарађивати у поступку разматрања захтјева,
- Уговор о оснивању микрокредитне организације,
- Нацрт статута,
- Подаци о стручним квалификацијама, радном искуству и финансијском стању за чланове органа управе, укључујући и директора, са доказима о њиховом бонитету, прописана безусловна казна затвора,
- Попис оснивача са доказом о њиховом бонитету
- Изјава о оснивачком капиталу микрокредитне организације и износи других облика капитала,
- Доказ о извршеној уплати минималног новчаног износа оснивачког капитала,
- Мишљење регулаторне инситуције ако захтјев подноси микрокредитна институција,
- Подаци о пословном простору, техничкој и кадровској оспособљености за обављање послова.

Ако захтјев подноси микрокредитно друштво прилаже се:
- Пословни план за прве три године пословања, који као минимум садржи свеукупну стратегију која се односи на институцију, очекивано циљано тржиште, пројектоване стопе раста активе и пасиве, детаљан опис дјелатности којима намјерава да се бави, пројектовани почетни биланс стања и пројекцију биланса стања и биланса успјеха за прве три године,
- Политика обезбјеђења средства за кредитну активност, давање кредита дефинишући профиле корисника, формирања и одржавања резерви.

Обавезна документација

Накнада у КМ
5.000 за микрокредитна друштва, 3.000 за микрокредитне фондације

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.