Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
011

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ШТЕДНО-КРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/224-072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о штедно-кредитним организацијама (Службени гласник Републике Српске број 93/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о висини накнаде која се плаћа за надзор и контролу штедно-кредитних организација (Службени гласник Републике Српске број 35/07)
Одлука о условима и поступку давања одобрења за обављање дјелатности штедно-кредитних организација, сагласности на оснивачка акта и сагласности за именовање вањског ревизора штедно-кредитних организација (Службени гласник Републике Српске број 29/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Уговор о оснивању потписан од стране свих оснивача
- Одлука оснивачке скупштине о доношењу статута
- Овјерен примјерак статута и других општинских аката на које сагласност даје Агенција
- Списак оснивача у којем су наведена њихова пуна имена и адресе становања са подацима о висини улога сваког оснивача
- Доказ о уплати оснивачког улога
- Одлука оснивачке скупштине о именовању чланова надзорног одбора и директора, као и доказ о њиховим квалификацијама и искуству према одредбама овог закона
- Листа радника штедно-кредитне организације овлашћених да преузимају обавезе у име штедно-кредитне организације, са границама овлашћења и овјерен преглед потписа овлашћених радника
- Пословни план који обезбјеђује економску одрживост и стабилност штедно-кредитне организације у разумном временском периоду
- Рјешење надлежног органа о испуњености минималних техничких услова за рад

Обавезна документација

Накнада у КМ
2.500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.