Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
019

Назив одобрења
ПОСТУПАК ОСНИВАЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДИЈЕЛОВА МИКРОКРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/224-072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о микрокредитним организацијама (Службени гласник Републике Српске број 64/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о висини накнаде која се плаћа у поступку пред Агенцијом за банкарство (Службени гласник Републике Српске број 03/07)
Одлука о условима и поступку издавања дозволе за обављање дјелатности микрокредитирања микрокредитним организацијама, организационим дијеловима микрокредитних организација из Федерације БиХ, Дистрикта Брчко и страним мк организацијама у РС (Службени гласник Републике Српске број 03/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Одлука надлежног органа управљања о оснивању дијела микрокредитне организације из Републике Српске на територији Федерације Босне и Херцеговине, односно Брчко Дистрикта
са назнаком послова које ће тај дио обављати,
- Одлука надлежног органа о именовању руководиоца организационог дијела, са назнаком његових овлашћења, те доказима о његовој стручној спреми држављанству и радном искуству,
- Доказ да је обезбијеђен пословни простор (доказ о власништву или уговор о закупу на одређено вријеме са доказом да је закуподавац власник пословног простора),
- Рјешење надлежног органа управе да пословни простор одговара намјени,
- Одобрење надлежног органа за изношење средстава у иностранство у сврху оснивања организационог дијела у иностранству,
- Овјерена изјава микрокредитне организације за преузимање обавеза и одговорности за све обавезе које ће настати у пословању њеног новооснованог организационог дијела

Обавезна документација

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.