Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
165

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О СТАЊУ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА

Сврха одобрења
Пасивна контрола пореског обвезника стања, пријављивања и плаћања пореских обавеза, доказивање код других органа и институција

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Пореска управа Републике Српске

Контакт особа:  Илинка Гавриловић, Ксенија Војновић

Адреса:  Младена Стојановића 45, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 308-185, 332-355

Имеил:  ilinka@poreskaupravars.org, ksenija.vojnovic@poreskaupravars.org

Закон(и)

Закон о Пореској управи - пречишћен текст (РС 112/07, 22/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Назив или име и презиме
-ЈИБ или ЈМБГ
-Адреса и сједиште
-Сврха издавања увјерења
-Доказ о уплати таксе од 10КМ

Обавезна документација

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
8 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Поновна пасивна контрола пореског обвезника

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.