Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
269

Назив одобрења
УПИС УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ У РЕГИСТАР КОНЦЕСИЈА

Сврха одобрења
Евиденција података о свим концесијама датим на подручју РС с циљем утврђивања обима коришћења концесија

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство
- Пољопривреда, шумарство и риболов
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
- Саобраћај и складиштење
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Изградња објеката нискоградње
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за концесије

Контакт особа:  Татјана Бранковић

Адреса:  Саве Мркаља 16, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/490-890; 051/490-482

Имеил:  komisija@koncesije-rs.org

Закон(и)

Закон о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржају и начину вођења Регистра уговора о концесијама (Службени гласник Републике Српске број 108/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Број уговора
- Предмет концесије
- Подаци о концеденту (назив, адреса, телефон)
- Матични број
- Одговорно лице
- Подаци о концесионару (назив, адреса, телефон)
- Матични број
- Порески број
- Број рачуна
- Шифра основне дјелатности
- Одговорно лице
- Подаци о концесији
- Кратак опис предмета концесије
- Локација концесије
- Датум закључења уговора
- Датум почетка концесије
- Датум истека концесије
- Врста концесије
- Концесиона накнада

Обавезна документација
1.упис:
- Пријава за упис уговора о концесији (образац УК)
- Копија уговора овјерена од стране концедента
Упис промјене:
- Образац УК са назнаком "Пријава за упис промјена уговора о концесији" која обавезно мора да садржи идентификациони број уговора, податке о концеденту и податке на које се промјена односи
- Копија промјене уговора овјерена од стране концедента

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена
Пријаву за упис промјене концедент је дужан доставити у року од 8 дана од настанка исте.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.