Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
641

Назив одобрења
УСКЛАЂИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ

Сврха одобрења
Усклађивање републичких редова вожње

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Остали копнени превоз путника

Грана:
- Градски и приградски копнени превоз путника
Шифра:
H 49.3.49.31

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Привредна комора Републике Српске

Контакт особа:  Драгослав Михајловић

Адреса:  Ђуре Даничића 1/2, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/226-162

Имеил:  dragoslavm@komorars.ba

Закон(и)

Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње (Службени гласник Републике Српске бр. 70/14 и 87/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Рјешење о регистрацији (само ако се превозник пријављује први пут)
- Доказ о уплати средстава за регистрацију реда вожње

Обавезна документација
- Захтјев за усклађивање реда вожње са обавезним подацима о превознику (адреса, телефон, е-маил, контакт законског заступника (директора))
- Приједлог реда вожње
- Уговор о кооперацији са тачно дефинисаним режимом одржавања (ако је ред вожње најављен у кооперацији)

Накнада у КМ
400 за чланице које су измириле чланарину према Комори; 600 за чланице које нису измириле чланарину према Комори

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
120 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Стари редови вожње се не усклађују, већ се само евидентирају уз обавезну пријаву за усклађивање.

Разлози за престанак важења одобрења
На захтјев превозника или на основу рјешења надлежне инспекције.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Писани приговор Комисији за усклађивање редова вожње у року од 7 дана, те жалба Министарству саобраћаја и веза у року од 15 дана.

Напомена
Поступак усклађивања подручних редова вожње спроводе подручне привредне коморе Бања Лука, Добој и Бијељина.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.