Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
827

Назив одобрења
УСКЛАЂИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА РЕДОВА ВОЖЊЕ

Сврха одобрења
Уређивање система превоза путника.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај, складиштење и комуникације

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Копнени саобраћај; цјевоводни транспорт

Грана:
- Остали копнени саобраћај
Шифра:
I 60.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Привредна комора Републике Српске

Контакт особа:  Ранко Бабић

Адреса:  Ђуре Даничића 1/2, Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 / 226 - 162

Имеил:  rankob@komorars.ba

Закон(и)

Закон о превозу у друмском саобраћају (РС 111/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње (РС 15/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Захтјев за усклађивање са подацима о превознику (адреса, број телефона, електронска адреса, име и презиме директора привредног друштва, број мобилног телефона директора)
- Приједлог редова вожње
- План превозних капацитета и особља

Обавезна документација
- Овјерена копија рјешења о регистрацији (само ако се појављује први пут)
- Лиценца А за превозника и сва расположива возила
- Уговор о кооперацији

Накнада у КМ
200 КМ за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак за чланице Коморе; 300 КМ за предузећа која нису чланице Коморе и чланице које нису платиле чланарину дуже од 6 мјесеци

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
120 дана

Вријеме важења одобрења
Од 31.05. текуће до 01.06. наредне године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Стари редови вожње се не усклађују него се само евидентирају уз обавезну пријаву за усклађивање за наредни регистрациони период

Разлози за престанак важења одобрења
Ред вожње се брише из регистра по захтјеву инспектора за друмски саобраћај ако не почне да врши или обустави превоз, на писмени захтјев превозника

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Писмени приговор Комисији за рјешавање спорова ПК РС у року од 7 дана, жалбе по приговору на рјешење Комисије у року од 15 дана Министарству саобраћаја и веза

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.