Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
895

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО ГЕОЛОШКИМ ПРОЈЕКТИМА И ПРОГРАМИМА

Сврха одобрења
Квалитетно, ефикасно и економично обављање послова у области геолошких истраживања

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Остале пословне дјелатности

Грана:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и техничко савјетовање
Шифра:
K 74.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство индустрије, енергетике и рударства

Контакт особа:  Борислав Адамовић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 339-410, 339-581

Имеил:  b.adamovic@mper.vladars.net

Закон(и)

Закон о геолошким истраживањима (РС 51/04)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Пројекат по којем треба да се изведу радови
- Уговор о концесији за истраживање минералне сировине
- Топографска основа
- Доказ о испуњењу услова за предузеће које ће обављати послове геолошких истраживања

Накнада у КМ
152

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
До завршетка истражних радова

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Негативан инспекцијски налаз, кршење одредби Закона о геолошким истраживањима

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор подношењем тужбе Окружном суду Бања Лука у року од 30 дана од дана пријема

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.