Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
313

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ЛИЦА ГЕОЛОШКЕ СТРУКЕ

Сврха одобрења
Стицање услова за обављање послова у области геологије

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство
- Стручне, научне и техничке дјелатности
- Вађење руда и камена

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа
- Изградња објеката нискоградње
- Научно истраживање и развој
- Помоћне услужне дјелатности у вађењу руда и камена
- Специјализоване грађевинске дјелатности

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Изградња путева и жељезничких пруга
- Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
- Техничко испитивање и анализа
- Уклањање објеката и припремни радови на градилишту

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем
- Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
- Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и технолошким наукама
- Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
- Техничко испитивање и анализа
Шифра:
M 71.1.71.12
F 43.1.43.13
F 42.1.42.12
M 72.1.72.19
B0909.1.09.10
M 71.2.71.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство индустрије, енергетике и рударства

Контакт особа:  Дарка Деурић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-413

Имеил:  d.deuric@mier.vladars.net

Закон(и)

Закон о геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Српске број 110/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица геолошке струке (Службени гласник Републике Српске број 111/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Записник комисије за полагање стручног испита

Накнада у КМ
400

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.