Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
831

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сврха одобрења
Обезбједити што квалитетније обављање стручних послова и израду документације из области заштите животне средине.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Остале пословне дјелатности

Грана:
- Техничко испитивање и анализа
Шифра:
K 74.3

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Радојка Поповић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 / 339 - 520

Имеил:  

Закон(и)

Закон о заштити животне средине (РС 53/02, 109/05, 28/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине (15/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Рјешење о регистрацији правног лица
- Доказ о власништву пословног простора или уговор о закупу
- Доказ о пријави запослених на фонд за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање
- Доказ о радном искуству у струци за кадрове
- Диплома о високој стручној спреми за кадрове
- Увјерење о положеном стручном испиту за кадрове
- Образложење правног лица о начину организације и вршења стручних послова у складу са прописима из области заштите животне средине
- Спецификација опреме за мјерење из тачке д члана 2 правилника
- Доказ о власништву лабораторије или доказ о пословно-техничкој сарадњи са испитним лабораторијама (за члан 3.ст.1.т.б)
- Доказ о уплаћеној накнади за трошкове поступка

Обавезна документација

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.