Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
824

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сврха одобрења
Обезбједити што квалитетније обављање стручних послова и израду документације из области заштите животне средине.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Радмила Костић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-507; 051/339-520

Имеил:  r.kostic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске бр. 71/12 и 79/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске број 28/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Рјешење о регистрацији правног лица
- Доказ о власништву пословног простора или уговор о закупу
- Доказ о пријави запослених на фонд за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање
- Доказ о радном искуству у струци за кадрове
- Диплома о високој стручној спреми за кадрове
- Увјерење о положеном стручном испиту за кадрове
- Образложење правног лица о начину организације и вршења стручних послова у складу са прописима из области заштите животне средине
- Спецификација опреме за мјерење из тачке члана 2 правилника
- Доказ о власништву лабораторије или доказ о пословно-техничкој сарадњи са испитним лабораторијама (за члан 3.ст.1.т.б)
- Доказ о уплаћеној накнади за трошкове поступка

Обавезна документација
- Рјешење о регистрацији правног лица/овјерена копија
- Доказ о власништву пословног простора или уговор о закупу/овјерена копија
- Пријава на ПИО и здравствено осигурање/овјерена копија
- Доказ о радном искуству у струци за кадрове/овјерена копија
- Диплома о високој стручној спреми за кадрове/овјерена копија
- Увјерење о положеном стручном испиту за кадрове/овјерена копија
- Спецификација опреме за мјерење квалитета воде, ваздуха, буке и земљишта/оргинал
- Образложење правног лица о начину организације и вршења стручних послова/оргинал

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
4 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Уз захтјев за продужење важења издатог рјешења потребно је приложити исте доказе који се захтијевају и за издавање рјешења.

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико се утврди да услови нису испуњени или да правно лице није обавијестило о промјени услова на основу којих је издато рјешење.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.