Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
829

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ТРГОВАЊЕ НА БАЊАЛУЧКОЈ БЕРЗИ

Сврха одобрења
Омогућава се брокеру да може трговати на берзи

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању

Грана:
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, осим осигурања и пензијских фондова
Шифра:
J 67.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Бањалучка берза а.д. Бања Лука

Контакт особа:  Борис Тушински

Адреса:  Петра Кочића бб, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 326-057

Имеил:  boris.tusinski@blberza.com

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (РС 92/06, 34/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правила Бањалучке берзе (01-УО-2856/07 од 11.12.2007.)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Овлашћење брокеру да у његово име и за његов рачун тргује на берзи
- Неопозива изјава да све обавезе које брокер преузима, члан берзе прихвата као своје
- Потврда да је брокер запослен код члана Берзе на неодређено вријеме
- Дозвола за рад брокера коју издаје Комисија за хартије од вриједности
- Изјава брокера да је упознат са Правилима берзе и да ће се придржавати одредби Правила и других аката Берзе

Накнада у КМ
0

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против мјере искључења брокера из трговања на Берзи,може се уложити жалба КХОВ у року од 8 дана по пријему рјешења

Напомена
Брокер је дужан да положи практичан дио испита за рад у берзанском систему трговања

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.