Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
122

Назив одобрења
ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ У ЧЛАНСТВО НА БАЊАЛУЧКУ БЕРЗУ

Сврха одобрења
Омогућава се новом члану да може трговати на берзи

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова

Грана:
- Пословање финансијског тржишта
Шифра:
K 66.1.66.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Бањалучка берза а.д. Бања Лука

Контакт особа:  Небојша Вуковић

Адреса:  Петра Кочића бб, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/326-044; 051/326-056

Имеил:  nebojsa.vukovic@blberza.com

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правила Бањалучке берзе (01-УО-756/12 од 16.11.2012.)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев
- Акт о оснивању
- Извод из судског регистра
- Статут
- Правила пословања
- Дозвола Комисије за хартије од вриједности
- Имена овлашћених брокера и осталих лица са посебним овлашћењима
- Финансијски извјештај за посљедњу пословну годину, ако берзански посредник послује дуже од једне године
- Рјешење о пријему у чланство Централног регистра хартија од вриједности

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У року од 15 дана од пријема одлуке.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.