Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
181

Назив одобрења
ОБРАЗАЦ ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ НАКНАДУ-ПВН1

Сврха одобрења
Спровођење контроле, обрачуна и уплате водних накнада

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују здравствену заштиту, образовање, културне услуге и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања
Шифра:
O8484.1.84.12

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
ЈУ "Воде Српске"

Контакт особа:  Миленка Кувач

Адреса:  Милоша Обилића 51, Бијељина

Телефон/Фаx:  055/201-784, 055/209-412

Имеил:  mkuvac@voders.org

Закон(и)

Закон о водама (Службени гласник Републике Српске бр. 50/06, 92/09 и 121/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о стопама посебних водних накнада (Службени гласник Републике Српске бр. 53/11 и 119/11)
Правилник о начину и методама одређивања степена загађености отпадних вода као основице за утврђивање водне накнаде (Службени гласник Републике Српске бр. 79/11, 25/12 и 36/12)
Уредба о начину, поступку, роковима обрачунавања, плаћања и одгађању плаћања посебних водних накнада (Службени гласник Републике Српске број 7/14 )

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Достава уплатнице тј. да је поступио по издатом ПВН 1 обрасцу

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
До извршења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Право жалбе постоји, рок 15 дана.

Напомена
Одобрење се издаје када странка не поступи по Закону и не плати водопривредну накнаду.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.