Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
871

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИСПИТИВАЊЕ НИВОА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Сврха одобрења
Утврђивање да ли правни субјекат испуњава услове за испитивање нејонизујућих зрачења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство здравља и социјалне заштите

Контакт особа:  Ирена Шпегар-Дробац

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-779

Имеил:  i.spegar-drobac@mzsz.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник Републике Српске број 02/05)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о заштити од електромагнетских поља до 300 ГХз (Службени гласник Републике Српске бр. 112/05, 40/07, 104/14, 117/14 и 105/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев за рјешење о испуњености услова за испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини
- Овјерена копија рјешења са прилозима о регистрацији у суду
- Доказ о власништву пословног простора или уговор о закупу
- Овјерене копије дипломе за кадрове
- Потврда о радном искуству о струци за кадрове
- Овјерена копију обрасца М2
- Спецификација и техничка документација опреме за мјерење јачине електромагнетских поља
- Доказ о калибрацији опреме од стране акредитоване лабораторије
- Акт о акредитацији којим овлашћено акредитационо тијело утврђује компетентност правног лица да обавља послове из обима акредитације у складу са прописаним стандардима
- Доказ о плаћеној накнади трошкова у складу са Правилником о заштити од електромагнетских поља до 300 ГХз
- Републичка административна такса на износ од 12 КМ

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Одређено вријеме.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Акт о акредитацији.

Разлози за престанак важења одобрења
Престанак важења акта о акредитацији.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба није дозвољена, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.