Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
103

Назив одобрења
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАЗВРСТАВАЊУ ПОСЛОВНОГ СУБЈЕКТА ПО ДЈЕЛАТНОСТИ

Сврха одобрења
Издавање обавјештења о разврставању пословног субјекта по дјелатности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге

Контакт особа:  Јелена Ћетковић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/217-443

Имеил:  centrala@apif.net

Закон(и)

Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 67/13)
Закон о класификацији дјелатности Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 66/13)
Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (Службени гласник Републике Српске бр. 96/05, 74/10 и 68/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима, начину и поступку обављања услуга Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (Службени гласник Републике Српске број 102/13)
Уредба о накнадама за обављање услуга Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (Службени гласник Републике Српске број 102/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив
- Адреса
- МБС
- ЈИБ
- Дјелатност
- Лично име заступника
- Обим овлаштења, податак о регистрованом капиталу
- Назив, правна форма и сједиште оснивача

Обавезна документација
- Писмени захтјев
- Лична карта
- Акт о оснивању
- Одлука о именовању лица за заступање
- Потврда банке о извршеној уплати
- Извод из одговарајућег јавног регистра
- Одобрење надлежног органа

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.