Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
757

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И УСКЛАДИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСА

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња хемикалија и хемијских производа
- Производња кокса и рафинираних нафтних производа

Област:
- Производња основних хемикалија, ђубрива и азотних једињења, пластике и синтетичког каучука у примарним облицима
- Производња рафинисаних нафтних производа

Грана:
- Производња индустријских гасова
- Производња рафинисаних нафтних производа
Шифра:
C2020.1.20.11
C1919.2.19.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Мирослав Глуховић

Адреса:  Деаснка Максимовић 4, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  057/226-930

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Ситуациони план терена на коме се намјерава градити, односно поставити објекат, са уписаним габаритима постојећих објеката
- Технички опис терена приказаног на ситуационом плану
- Технички опис објекта за који се тражи одобрење
- Попис, врста и величина запаљивих течности и гасова који че се складиштити
- Доказ о уплати прописане накнаде у износу од 150/200 КМ

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.