Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
260

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И УСКЛАДИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСА

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња хемикалија, хемијских производа и вјештачких влакана
- Производња кокса, деривата нафте и нуклеарног горива

Област:
- Производња хемикалија и хемијских производа
- Производња кокса, деривата нафте и нуклеарног горива

Грана:
- Производња деривата нафте
- Производња основних хемикалија
Шифра:
DF23.2
DG24.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Мирослав Глуховић

Адреса:  Деаснка Максимовић 4 ,Бањалука

Телефон/Фаx:  057-226-930

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (РС 16/96, 110/03, 67/05, 1/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Ситуациони план терена на коме се намјерава градити, односно поставити објекат, са уписаним габаритима постојећих објеката
-Технички опис терена приказаног на ситуационом плану
-Технички опис објекта за који се тражи одобрење
-Попис, врста и величина запаљивих течности и гасова који че се складиштити
-Доказ о уплати прописане накнаде у износу од 150/200КМ

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.