Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
191

Назив одобрења
РАДНА ДОЗВОЛА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О РАДУ СА СТРАНЦЕМ НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ (МАКСИМАЛНО 12 МЈЕСЕЦИ)

Сврха одобрења
Закључивање уговора о раду

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске - Пале

Контакт особа:  Татјана Бандука

Адреса:  Српских ратника 30, Пале

Телефон/Фаx:  057/225-873

Имеил:  spp@zzzrs.net

Закон(и)

Закон о запошљавању страних држављана и лица без држављанства (Службени гласник Републике Српске бр. 24/09 и 117/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Пријава о потреби за радницима са подацима о потребној стручној спреми, квалификацији, радном искуству, потребним додатним занимањима и броју радника који се запошљава

Обавезна документација
- Захтјев
- Рјешење о регистрацији послодавца/овјерена копија
- Рјешење о регистрацји пореског обвезника/овјерена копија
- Попуњен образац Е-7
- Нацрт уговора о раду
- Доказ о посједовању стручне спреме (у неким случајевима нострификација дипломе)/овјерена копија
- Доказ о посједовању посебних знања и вјештина
- Путна исправа/овјерена копија
- Љекарско увјерење о радној способности (само приликом прве радне дозволе), које је издала надлежна здравствена установа у Републици Српској у складу са законом
- Административна такса

Накнада у КМ
50

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
До 12 мјесеци, изузетно може бити на неодређено вријеме.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Поново се подноси захтјев.

Разлози за престанак важења одобрења
Истеком времена на које је дозвола издата, престанком важења одобрења за боравак, престанком уговора о раду, стављањем ван снаге радне дозволе

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У року од 15 дана од дана пријема првостепеног рјешења директору Завода, који је дужан у року од 30 дана одлучити о жалби.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.