Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
242

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ОПШТА АКТА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА ОДНОСНО НА ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ А КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШУ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА

Сврха одобрења
Дефинисање услова, поступака и цијене за трговину хартијама од вриједности, утврђивање претпоставки за оснивање и пословање берзанског посредника

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)
Правилник о условима и поступку издавања дозволе берзанском посреднику за обављање послова са хартијама од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 119/06 и 26/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име фирме и адреса
- Број телефона
- Текст општег акта и одлуке о његовом доношењу или измјени/допуни

Обавезна документација
- Општи акт за који се тражи сагласност
- Одлука надлежног органа берзанског посредника којом је општи акт усвојен или су њоме учињене измјене или допуне већ постојећих општих аката
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема временског ограничења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
Нема временског важења.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена
Приликом издавања дозволе за рад берзанском посреднику заједно са њом се даје сагласност на општа акта берзанског посредника те том приликом за давање сагласности на та општа акта није потребно подносити посебан захтјев.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.