Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
233

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА, ОДНОСНО РУКОВОДИОЦА ПОСЕБНОГ ОРГ.ДИЈЕЛА БАНКЕ И НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА

Сврха одобрења
Обављање послова са хартијама од вриједности у смислу руковођења берзанским посредником и одговорности за рад брокера запослених у том друштву

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)
Правилник о условима и поступку издавања дозволе берзанском посреднику за обављање послова са хартијама од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 119/06 и 26/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме
- Адреса
- ЈМБГ
- Број телефона и факса
- Електронска адреса

Обавезна документација
- Овјерена копија дипломе/увјерења о стицању високе стручне спреме
- Овјерена копија радне књижице на основу које су видљиви подаци о 3 године искуства у високој стручној спреми
- Увјерење надлежног органа да наведено лице није осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и кривично дјело прописано Законом за које је настала правна посљедица осуде док та посљедица траје које не може бити старије од 30 дана од дана издавања
- Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наведено лице није запослено нити је члан управе или надзорног одбора другог берзанског посредника
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
2.000 за сагласност на именовање директора берзанског посредника, односно руководиоца и 200 КМ за сагласност на именовање чланова управног и надзорног одбора берзанског посредника

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема временског ограничења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
У случајевима кршења овог и других закона и прописа Комисије или у случајевима када је неизвјестан наставак пословања

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.