Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
326

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА, ОДНОСНО РУКОВОДИОЦА ПОСЕБНОГ ОРГ.ДИЈЕЛА БАНКЕ И НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛ.АНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА БЕРЗАНСКОГ ПОСРЕДНИКА

Сврха одобрења
Обављање послова са хартијама од вриједности у смислу руковођења берзанским посредником и одговорности за рад брокера запослених у том друштву

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Финансијско посредовање, осим осигурања и пензијских фондова
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању

Грана:
- Остало финансијско посредовање
- Помоћне дјелатности у финансијском посредовању, осим осигурања и пензијских фондова
Шифра:
J 65.2
J 67.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Жељко Слијепчевић; Биљана Јоветић Бушиноска

Адреса:  Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 218-356

Имеил:  kontakt@sec.rs.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (РС 92/06, 34/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о пословању берзанских посредника (26/07)
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (РС 34/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме
- Адреса
- ЈМБГ
- Број телефона и факса
- Електронска адреса

Обавезна документација
- Овјерена копија дипломе/увјерења о стицању високе стручне спреме
- Овјерена копија радне књижице на основу које су видљиви подаци о 3 године искуства у високој стручној спреми
- Увјерење надлежног органа да наведено лице није осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и кривично дјело прописано Законом за које је настала правна посљедица осуде док та посљедица траје које не може бити старије од 30 дана од дана издавања
- Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наведено лице није запослено нити је члан управе или надзорног одбора другог берзанског посредника
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема временског ограничења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења

Разлози за престанак важења одобрења
У случајевима кршења овог и других закона и прописа Комисије или у случајевима када је неизвјестан наставак пословања

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.