Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
091

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ

Сврха одобрења
Заштита јавног интереса и одрживо располагање простором.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама, изнајмљивање и пословне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Остале пословне дјелатности

Грана:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и техничко савјетовање
Шифра:
K 74.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Мира Тривић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-592

Имеил:  m.kosojevic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора (РС 84/02, 55/02, 14/03, 112/06, 53/07)
Закон о општем управном поступку (РС 13/02)
Закон о јавним путевима (РС 3/04)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
Подаци о намјени, положају, функцији и обликовању грађевине, односно радова и измјени намјене.

Обавезна документација
-Пројектна документација
-Доказ о власништву над некретнинама
-Документација односно докази за обавезне податке:
1.Подаци о намјени, положају, функцији и обликовању грађевине, односно радова и измјени намјене
2.Извод из плана на основу којег се издаје урбанистичка сагласност са границама припадајућег земљишта
3.Прописане сагласности, односно услове за изградњу (водопривреда, саобраћај, енергетика, одбрана и др.)
4.Урбанистичко-технички услови
5.Услови заштите средине
6.Посебни услови за случајеве прописане законом или на основу закона
7.Евентуалне обавезе у односу на сусједе или права других
-Републичка административна такса (12 КМ)

Накнада у КМ
12

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
12 мјесеци

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Да је захтјев за продужење поднесен у року од 12 мјесеци.

Разлози за престанак важења одобрења
Ако изградња није започета у року од 12 мјесеци од издавања одобрења.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Тужба, Основном суду, 30 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.