Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
814

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Сврха одобрења
Контрола квалитете припремљене студије утицаја на животну средину

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Радојка Поповић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-520

Имеил:  r.popovic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске бр. 71/12 и 79/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Српске број 124/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о студији утицаја на животну средину

Обавезна документација
- Студија утицаја на животну средину (у коначном облику)
- Републичка административна такса (1.000 КМ)

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Тужба у управном спору, рок за подношење 30 дана.

Напомена
Сви документи се предају у оргиналу.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.