Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
806

Назив одобрења
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Сврха одобрења
Обезбјеђење високог нивоа заштите животне средине у цјелини

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Љиљана Станишљевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-520, 051/339-509; 051/339-689

Имеил:  lj.stanisljevic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске бр. 71/12 и 79/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу (Службени гласник Републике Српске број 124/12)
Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Српске број 124/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Опис постројења и активности (план, технички опис рада и остали подаци прописани чланом 85. Закона о заштити животне средине)

Обавезна документација
- Докази за обавезне податке прописани чланом 85. Закона о заштити животне средине
- Остали докази ради добијања дозвола прописаних посебним законима које ће бити издате заједно са еколошком дозволом
- Све релевантне прикупљене информације (уколико се за ново постројење или за значајну промјену постојећих постројења спроводи процјена утицаја)

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Ревизија након 5 година.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Прописани Законом о заштити животне средине

Разлози за престанак важења одобрења
Прописани Законом о заштити животне средине

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Тужба у управном спору, рок за подношење 30 дана.

Напомена
Сви документи се предају у оргиналу.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.