Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
709

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Сврха одобрења
Исправан одабир предузећа за сервисирање система за дојаву и гашење поЖара

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Техничко испитивање и анализа

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Техничко испитивање и анализа
Шифра:
M 71.1.71.12
M 71.2.71.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Александар Врањешевић

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-141

Имеил:  

Закон(и)

Закон о заштити од јонизујућег зрачења и радијационој сигурности (Службени гласник Републике Српске бр. 52/01 и 63/02)
Закон о заштити од пожара (Службени гласник Републике Српске број 71/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о посједовању пословног простора и опреме за
сервисирање; просторија за сервисирање опреме и просторија
за одлагање јонизујуће јављање
- Контејнер за превоз радиоактивних материја; инструмент за
дозиметријску контролу зрачења
- Подаци о возилу за превоз наведеног контејнера са АДР
цертификатом

Обавезна документација
- Регистрација предузеД‡а за обављање наведених послова
- Списак инструмената и опереме за сервисирање предметних
инсталација и уређаја
- Списак запослених радника за обављање наведених дјелатности
- Подаци о раднику са завршеним курсом заштите од јонизујућег
зрачења
- Локација пословног простора, адреса
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.