Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
239

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЖАРУ

Сврха одобрења
Давања увјерења о пожару подносиоцу захтјева ради потраживања накнаде претрпљене штете настале у пожару

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Државна управа и одбрана; Обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Грана:
- Дјелатности везане за обезбјеђивање услуга за земљу у цјелини
Шифра:
L 75.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Милан Прерад

Адреса:  Југ Богдана 108, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051 337-191

Имеил:  -

Закон(и)

Закон о општем управном поступку (РС 13/02)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
-Подаци о подносиоцу захтјева
-Вријеме и мјесто пожара
-Сврха захтјева

Обавезна документација
-Захтјев
-Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.