Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
555

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ИЗДАВАЧА

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за обављање издавачке дјелатности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Сања Бајић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-678

Имеил:  b.bilbija@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о издавачкој дјелатности Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 46/04)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину и поступку вођења регистра издавача (Службени гласник Републике Српске број 61/04)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Попуњен образац
- Акт о оснивању
- Статут
- Рјешење о именовању овлаштеног лица
- Одлука о именовању главног и одговорног уредника (који мора да има ВСС)
- Рјешење о упису у судски регистар или Рјешење о упису код надлежног органа управе, оснивача и издавача јавног гласила

Накнада у КМ
0

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
20 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У року од 30 дана

Напомена
Подносилац захтјева је дужан да о свакој промјени података или о престанку рада обавјести републички орган надлежан за послове вођења Регистра. Измјена Закона је у току.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.