Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
556

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ЈАВНИХ ГЛАСИЛА

Сврха одобрења
Евиденција јавних гласила у Републици Српској

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство просвјете и културе

Контакт особа:  Сања Бајић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-678

Имеил:  b.bilbija@mp.vladars.net

Закон(и)

Закон о јавном информисању - пречишћен текст (Службени гласник Републике Српске број 10/97)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о вођењу регистра јавних гласила (Службени гласник Републике Српске број 18/96)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Писмени захтјев
- Акт о оснивању јавног гласила
- Рјешење о упису у судски регистар или Рјешење о упису код надлежног органа управе, оснивача и издавача јавног гласила
- Одлука о именовању главног и одговорног уредника (који треба да има, најмање ВСС)
- Овјерена фотокопија личне карте главног и одговорног уредника
- Републичка административна такса од 150,00 КМ или 70,00 КМ на жиро рачун 562-099-0000055687 у корист Буџета РС-Јавни приход, врста прихода 722111

Накнада у КМ
150 и 70

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
20 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена
Подносилац захтјева је дужан да о свакој промјени података или о престанку рада јавног гласила обавјести републички орган надлежан за послове информисања ради уписа у Регистар.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.