Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
012

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ФИЛИЈАЛЕ БАНКЕ СА СЈЕДИШТЕМ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Новчано пословање

Грана:
- Остало новчано пословање
Шифра:
K 64.1.64.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/220-057

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Елаборат о економској оправданости оснивања дијела банке
- Одлука надлежног органа управљања о оснивању дијела банке са назнаком послова које ће тај дио банке обављати
- Изјава да ће банка у новом организационом дијелу обезбиједити ефикасну заштиту активе у складу са одредбама Одлуке о минималним стандардима система интерне контроле у банкама
- Изјава да ће банка у новом организационом дијелу обезбиједити примјену одредби Закона о спречавању прања новца
- Одлука надлежног органа управљања о именовању руководиоца дијела банке са његових овлашћења, те доказима о његовој стручној спреми, држављанству и радном искуству
- Доказ о обезбијеђеном пословном простору (доказ о власништву или уговор о закупу на одређено или неодређено вријеме са доказом да је закуподавац власник пословног простора)
- Рјешење надлежног органа управе да простор одговара намјени
- Дозвола за рад банке која оснива филијалу издату од стране Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине
- Акт о оснивању филијале на територији Републике Српске издат од стране Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине
- Овјерена изјава банке за преузимање одговорности за све обавезе које ће настати у пословању филијале

Накнада у КМ
3.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.