Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
033

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ НА УГОВОР О ОСНИВАЊУ БАНКЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Новчано пословање

Грана:
- Остало новчано пословање
Шифра:
K 64.1.64.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/220-057

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Уговор о оснивању који мора да садржи: име и презиме или фирму оснивача, назив и сједиште банке, циљеве оснивања банке, дјелатност (банкарски послови које ће банка обављати), укупан износ оснивачког капитала (акционарског капитала) који улажу оснивачи банке са описом и процјеном вриједности улога у стварима и правима, те услови и начини за његово повећање, ознаку класе, укупан број и номиналну вриједност акција, број акција који уписује сваки оснивач банке, поступак и рокове до којих су оснивачи дужни да уплате средства у капитал и осигурају друге услове за оснивање и пословање банке, права и обавезе оснивача, управљање и руковођење банком, састав и надлежност органа банке, критеријуме за расподјелу добити, сношење ризика и покриће евентуалних губитака, име и презиме лица који представљају банку у поступку оснивања.
Уговор морају потписати сви оснивачи банке и њихови пуномоћници, а потписи морају бити овјерени у складу са законом.
У уговору морају бити наведени датум и мјесто закључка уговора, а листови уговора морају бити повезани на начин који онемогућава њихово накнадно изузимање и замјену и мора бити у форми нотарски обрађене исправе.

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Приговор управном одбору Агенције у року од 8 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.