Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
126

Назив одобрења
САГЛАСНОСТ ЗА ПРОДАЈУ, ПРИПАЈАЊЕ ИЛИ СПАЈАЊЕ БАНКЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијско посредовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Финансијско посредовање, осим осигурања и пензијских фондова

Грана:
- Монетарно посредовање
Шифра:
J 65.1

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а ,Бањалука

Телефон/Фаx:  051-224-072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (РС 44/03, 74/04)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (РС 10/98, 16/00, 18/01, 71/02, 18/03, 24/03, 39/03)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство за лиценцирање и друге сагласности Агенције за банкарство Републике Српске (РС 12/03)
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (РС 63/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Одлука надлежног органа управљања о куповини банке у ликвидацији
-Елаборат о економској оправданости куповине са финансијском процјеном предметног правног посла са посебним освртом утицаја куповине на њену финансијску позицију (планирани биланс стања и успјеха)
-Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
25.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.