Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
004

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГА У УНУТРАШЊЕМ ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/224-072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Подаци и процедуре за обављање међународних трансакција усвојене и потписане од надлежног органа управљања, а које садрже све битне елементе предвиђене у Одлуци о минималним условима које банке треба да испуне за обављање унутрашењег платног промета
- Остале политике и процедуре банке неопходне за управљање стањем и структуром капитала банке, кредитним ризиком, девизним ризиком, ризиком ликвидности, концентрацијом ризика, за класификацију активе, за интерну и екстерну ревизију и друге које су предвиђене одлукама АБРС
- Финансијски извјештај о пословању банке за годину која претходи години за коју се захтјев подноси, ревидиран од стране вањског ревизора, изузимајући новоосноване банке које наведени извјештај не посједују
- Правилник о спречавању прања новца усвојен од надлежног органа и одлуку о именовању овлашћеног за спровођење Закона
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
45 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.