Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
027

Назив одобрења
ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА УКЉУЧЕЊЕ ТРАЈНИХ ДЕПОЗИТА У ДОПУНСКИ КАПИТАЛ БАНКЕ (ДЕПОЗИТ БЕЗ ОБАВЕЗЕ ВРАЋАЊА БАНКЕ)

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Новчано пословање

Грана:
- Остало новчано пословање
Шифра:
K 64.1.64.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/220-057

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о минималним стандардима за управљање капиталом банака (Службени гласник Републике Српске број 12/03)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Приједлог уговора о депозиту, из кога је видљиво: уговореност каматних стопа у складу са политикама и процедурама банке, усмјеравање средстава повјериоца, усмјеравање поврата средстава, усмјеравање камате на депозит и сл. Уговор треба да има клаузулу о сагласности депонента да банка може предметна средства укључити у допунски капитал, те у случају потребе укључити ова средства за покриће губитака након покрића губитака на терет основног капитала (резерве и акционарски капитал)
- Анализа основног капитала банке, као и осталих показатеља везаних за капитал

Накнада у КМ
3.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Приговор Управном одбору Агенције за банкарство Републике Српске.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.