Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
076

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ ГРАЂЕВИНСКОГ ОБЈЕКТА

Сврха одобрења
Контрола квалитета завршеног грађевинског објекта

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Грађевинарство

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Грађевинарство

Грана:
- Инсталациони радови
- Вискоградња и нискоградња, изградња комплетних објеката или њихових дијелова
- Завршни радови
Шифра:
F 45.3
F 45.2
F 45.4

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Донка Беговић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-530

Имеил:  

Закон(и)

Закон о уређењу простора (РС 84/02, 55/02, 14/03, 112/06, 53/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и издавању одобрења за употребу (РС 37/04)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Потврда о извршеном геодетском снимању подземних инсталација,
- Сагласности прописане посебним прописима (то су сагласност на изведено стање, нпр. противпожарна сагласност),
- Одобрење за грађење,
- Изведбена техничка документација,
- Грађевинска књига и дневник,
- Доказ о квалитету уграђеног материјала, конструкције и опреме,
- Документација о извршеним испитивањима радова,
- Републичка административна такса (12 КМ).

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор, подношење тужбе Окружном суду у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.