Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
438

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ГАЈЕЊЕ РИБЕ

Сврха одобрења
Утврђивање испуњености услова за произв.рибе,оплођене икре и млађ за порибљавање у погледу изградње, техничке опремљености, начина рада

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Вера Канлић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-391

Имеил:  v.kanlic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о рибарству (Службени гласник Републике Српске број 72/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о подносиоцу захтјева
- Технолошки опис узгоја рибе
- Резултати анализе воде из рибњака

Обавезна документација
- Захтјев/оргинал
- Технолошки опис узгоја рибе/оргинал
- Доказ да су обезбјеђени објекти и опрема за рад/овјерна копија
- Доказ о стручном руковођењу у процесу производње/оргинал
- Рјешење-Водопривредна дозвола/копија
- Употребна дозвола
- Доказ о уплати таксе/оргинал

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико надлежни инспекцијски органи утврде да објекат више не испуњава прописане услове-рјешење се повлачи.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.