Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
603

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ПРЕВОЗ СТВАРИ У МЕЂУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Сврха одобрења
Омогућава несметано кретање теретних возила из РС, већи проток роба, те ангажовање домаћих, а не страних превозника

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Друмски превоз робе и услуге пресељења

Грана:
- Друмски превоз робе
Шифра:
H 49.4.49.41

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Спасоје Мићић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-390

Имеил:  s.micic@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 111/08, 50/10, 12/13 и 33/14)
Закон о међународном и међуентитетском друмском превозу (Службени гласник Републике Српске бр. 01/02 и 14/03)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину дистрибуције дозвола за ванлинијски превоз у међународном друмском саобраћају (Службени гласник Републике Српске бр. 23/00 и 22/08)
Правилник о критеријима, поступку и начину расподјеле страних дозвола за превоз роба домаћим превозницима (Службени гласник БиХ бр. 35/02, 79/09 и 83/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште фирме
- Контакт телефон
- Врста дозвола које се траже
- Број тражених дозвола
- Одговорно лице

Обавезна документација
- Захтјев
- Копија саобраћајне дозволе
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Једнократно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Раздужење искориштене дозволе.

Разлози за престанак важења одобрења
По истеку календарске године.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Приговор комисији за расподјелу дозвола.

Напомена
Образац није прописан Законом, али је Министарство дефинисало образац који је на располагању странкама. Иако је рок за обраду по ЗУП-у 30 дана, Министарство то рјешава у објективном року од највише 7 дана.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.