Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
111

Назив одобрења
АКРЕДИТАЦИЈА

Сврха одобрења
Провјера усаглашености са акредитационим стандардима

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности здравствене заштите
- Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Дјелатности медицинске и стоматолошке праксе
- Остале дјелатности здравствене заштите
- Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама

Грана:
- Апотеке
- Дјелатности опште медицинске праксе
- Дјелатности специјалистичке медицинске праксе
- Дјелатности стоматолошке праксе
- Остале дјелатности здравствене заштите
- Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима у специјализованим продавницама
- Трговина на мало медицинском робом и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
Шифра:
G 47.7.47.73
Q 86.2.86.21
Q 86.2.86.22
Q 86.2.86.23
Q 86.9.86.90
G 47.7.47.75
G 47.7.47.74

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске

Контакт особа:  Синиша Стевић

Адреса:  Владике Платона бб, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/348-348

Имеил:  office@askva.org

Закон(и)

Закон о здравственој заштити (Службени гласник Републике Српске број 106/09)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о акредитацији здравствених установа у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 106/03)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Извод из регистрације организације
- Правилник о унутрашњој организацији
- Правилник о пружању здравствене заштите у организацији
- Доказ о уплати дефинисане цијене за разматрање пријаве

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.