Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
035

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ РИБЊАКА

Сврха одобрења
Утврђивање испуњености услова у погледу изградње, техничке опремљености, начина рада, стручног кадра и хигијене у објекту

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Рибарство

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Риболов; узгој рибе и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Риболов; узгој рибе и припадајуће услужне дјелатности
Шифра:
B 05.0

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Негослав Лукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1 ,78000 Бањалука , ,

Телефон/Фаx:  051/338-390

Имеил:  n.lukic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ветеринарству у Републици Српској (РС 42/08)
Закон о ветеринарству у Босни и Херцеговини (БиХ 34/02)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о ветеринарско-здравственим условима које морају испуњавати објекти за узгој, производњу и стављање у промет риба и производа од риба, те ракова и производа од ракова (БиХ 05/04)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Захтјев за одобрење пројектне документације
-Главни пројекат
-Нацрт локације-смјештајни план, с приказом свих радних просторија те нацртима свих зграда с инфраструктуром
-Тлоцрт објекта с приказом свих просторија
-Спецификација технолошке опреме с главним карактеристикама и атестима
-Сагласност на локацију мјеродавног тијела
-Захтјев за одобрење употребе објекта уз који се прилаже:
1.Ветеринарско-здравствена сагласност на локацију издата од стране надлежног министарства
2.Сагласност мјеродавног тијела за водопривреду или уговор о коришћењу поморског добра
3.Технолошки опис узгоја рибе
4.Нацрт мрестилишта, базена, кавеза/рибњака на допуштеном подручју
5.Извод из катастра
-Резултат анализе воде из рибњака
-Републичка административна такса (50 КМ)

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
неодређено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
уколико надлежни инспекцијски органи утврде да објекат више не испуњава прописане услове рјешење се повлачи

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.