Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
480

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВЕТЕРИНАРСКИХ СТАНИЦА, АМБУЛАНТИ, АПОТЕКА И ДРУГИХ СЛУЖБИ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Сврха одобрења
Успостављање што квалитетнијег рада ветеринарске службе

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Негослав Лукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-390

Имеил:  n.lukic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ветеринарству у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске бр. 42/08 и 6/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима које морају испуњавати ветеринарске специјалистичке службе (Службени гласник Републике Српске број 21/95)
Правилник о условима које морају испуњавати ветеринарске службе за обављање дезинфекције, дезинсекције, дератизације и деконтаминације (Службени гласник Републике Српске број 21/95)
Правилник о условима за рад ветеринарских организација (Службени гласник Републике Српске број 84/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев/оргинал
- Документација о објекту, снабдјевању водом, одводу отпадних вода, просторијама, опреми и др. (техничко-технолошка документација-пројекат изграђеног или реконструисаног објекта и списак опреме)/оргинал
- Потврда о власништву над средствима, прибором и опремом/оргинал
- Подаци о обиму и врсти ветеринарских услуга/оргинал
- Подаци о запосленим лицима/оргинал
- Подаци о географско-епизотиолошком подручју на коме ће обављати дјелатност/оргинал
- Урбанистичка сагласност и грађанска дозвола за објекат/овјерена копија
- Уколико се подносилац захтјева јавља као предузеће потребан је судски регистар предузећа/овјерена копија
- Уговор о закупу уколико је објекат под закупом/овјерена копија
- Такса за издавање Рјешења о испуњености ветеринарских услова за рад (100 КМ)

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неодређено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико надлежни инспекцијски органи утврде да више нису задовољени прописани услови, рјешење се повлачи.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.