Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
034

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВЕТЕРИНАРСКИХ СТАНИЦА, АМБУЛАНТИ, АПОТЕКА И ДРУГИХ СЛУЖБИ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Сврха одобрења
Успостављање што квалитетнијег рада ветеринарске службе

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Здравствени и социјални рад

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Здравствени и социјални рад

Грана:
- Ветеринарске дјелатности
Шифра:
N 85.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Негослав Лукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1 ,78000 Бањалука , ,

Телефон/Фаx:  051/338-390

Имеил:  n.lukic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ветеринарству у Републици Српској (РС 42/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима које морају испуњавати ветеринарске специјалистичке службе (РС 21/95)
Правилник о условима које морају испуњавати ветеринарске службе за обављање дезинфекције, дезинсекције, дератизације и деконтаминације (РС 21/95)
Правилник о ближим условима које морају испуњавати ветеринарске станице, амбуланте, апотеке и друге службе које обављају послове ветеринарске дјелатности (РС 21/95)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Захтјев
-Документација о објекту, снабдјевању водом, одводу отпадних вода, просторијама, опреми и др. (техничко-технолошка документација-пројекат изграђеног или реконструисаног објекта и списак опреме)
-Потврда о власништву над средствима, прибором и опремом
-Подаци о обиму и врсти ветеринарских услуга
-Подаци о запосленим лицима
-Подаци о географско-епизотиолошком подручју на коме ће обављати дјелатност
-Урбанистичка сагласност и грађевинска дозвола за објекат
-Уколико се подносилац захтјева јавља као предузеће потребан је судски регистар предузећа
-Уговор о закупу уколико је објекат под закупом
-Такса за издавање Рјешења о испуњености ветеринарских услова за рад (50 КМ)

Накнада у КМ
50

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
неодређено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
уколико надлежни инспекцијски органи утврде да више нису задовољени прописани услови, рјешење се повлачи

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.