Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
654

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ИЗНОШЕЊЕ СРЕДСТАВА У ИНОСТРАНСТВО У СВРХУ ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Сврха одобрења
Контрола средстава која се износе у иностранство и законитост пословања.

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Јадранка Петровић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-747

Имеил:  j.petrovic@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о спољнотрговинској политици Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ бр. 7/98 и 35/04)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о условима за добијање дозволе за изношење средстава изван Босне и Херцеговине у сврху оснивања предузећа у иностранству (Службени гласник БиХ број 22/98)
Одлука о условима за добијање дозволе за изношење средстава изван Босне и херцеговине у сврху оснивања представништва и пословне јединице у иностранству (Службени гласник БиХ број 22/98)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште предузећа, представништва или пословне јединице
- Износ средстава која се износе у сврху оснивања предузећа, представништва или пословне јединице у иностранству са образложењем о извору средстава по оснивачима
- Назив, сједиште и предмет дјелатности предузећа, односно представништва односно пословне јединице у иностранству
- Подаци о лицу које је одговорно за пословање предузећа, односно представништва односно пословне јединице у иностранству и његова овлаштења
- Подаци о измирењу обавеза

Обавезна документација
1. За оснивање предузећа у иностранству:
- Образац захтјева
- Овјерена копија рјешења о судској регистрацији домаћег правног лица које оснива предузеће у иностранству
- Акт о оснивању предузећа у иностранству
- Овјерена копија извода из регистрације предузећа у иностранству, службено овјерен превод
- Одлука органа управљања домаћег правног лица о износу и извору средстава која се износе
- Доказ о измирењу свих обавеза домаћег предузећа
- Доказ о уплати републичке административне таксе (за оснивање предузећа или откуп оснивачког улога такса 150 КМ; за повећање оснивачког улога такса 100 КМ)
2. За оснивање представништва или пословне јединице у иностранству:
- Образац захтјева
- Овјерена копија рјешења о судској регистрацији домаћег правног лица које оснива представништво или пословну јединицу у иностранству
- Акт о оснивању представништва или пословне јединице у иностранству
- Овјерена копија извода из регистрације представништва или пословне јединице у иностранству, службено овјерен превод
- Одлука органа управљања домаћег правног лица о износу и извору средстава која се износе
- Доказ о измирењу свих обавеза домаћег предузећа
- Доказ о уплати републичке административне таксе (за оснивање представништва или пословне јединице такса 50 КМ)

Накнада у КМ
У зависности од врсте дозволе.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Није временски ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку али се тужбом може покренути управни спор у року од 30 дана од дана издавања рјешења.

Напомена
Подносилац захтјева (оснивач) је дужан у року од 1 год. од дана добијања дозволе доставити доказ да средства користи сагласно издатој дозволи; у року од 30 дана од уписа представништва/пос. јединице доставити доказ о упису и службено овјерен превод

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.