Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
430

Назив одобрења
РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА КЛАЊЕ ЖИВОТИЊА, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА

Сврха одобрења
Утврђивање испуњености услова у погледу изградње, техничке опремљености, начина рада, стручног кадра и хигијене у објекту

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Његослав Лукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-389

Имеил:  n.lukic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ветеринарству у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске бр. 42/08 и 6/12)
Закон о ветеринарству у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ број 34/02)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о ветеринарско-санитарним условима објеката за производњу, складиштење и промет хране животињског поријекла (Службени гласник Републике Српске број 93/09)
Одлука о условима којима морају удовољавати објекти за клање животиња, обраду, прераду и ускладиштење производа животињског поријекла (Службени гласник БиХ број 27/05)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев/оргинал
- Техничко-технолошки и грађански пројект/оргинал
- Употребна дозвола/овјерена копија
- Извод из судског регистра правних лица/овјерена копија
- Пројект система снабдијевања објекта водом, паром и струјом, као и пројект система канализације
- Списак опреме са главним технолошко-техничким каратктеристикама
- Сировински биланс и асортиман производа, опис технолошких поступака и дневног капацитета производње
- Приказ организације рада објекта и биланс радне снаге
- Списак санитарних уређаја и мјера које се примјењују за санитарну заштиту објекта, опреме и производа
- Приказ организације ветеринарске инспекције у објекту
- Урбанистичка сагласност за објекат/овјерена копија
- Уговор о закупу уколико је објекат узет под закуп/овјерена копија
- Резултат анализе воде из објекта/оргинал
- Такса за издавање рјешења о испуњености ветеринарских услова за рад (100 КМ)

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неодређено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико надлежни инспекцијски органи утврде да нису задовољени прописани услови, рјешење се ставља ван снаге.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена
Ова регистрација обухвата сљедеће објекте: кланице, мљекаре и остале објекте у којима се производе производи животињског поријекла.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.