Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
501

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ ВЕТЕРИНАРЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ТЕХНИЧАРЕ

Сврха одобрења
Полагање стручног испита представља предуслов за самосталан рад и рад у државној управи

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Негослав Лукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-389

Имеил:  n.lukic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ветеринарству у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске бр. 42/08 и 6/12)
Закон о административној служби у управи Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о утврђивању плана, садржаја и метода полагања стручног испита (Службени гласник Републике Српске број 79/10)
Уредба о стручном испиту у управи Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 01/03)
Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 11/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Пријава за полагање стручног испита (захтјев) која садржи (име, презиме, адреса, број телефона и кратка биографија кандидата, датум и мјесто)/оргинал
- Диплома ветеринара односно свједочанство за ветеринарске техничаре (овјерена копија)
- Потврда о одрађеном приправничком стажу/оргинал

Накнада у КМ
400 за дипломиране ветеринаре и 300 за ветеринарске техничаре

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.