Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
029

Назив одобрења
УВЈЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ ВЕТЕРИНАРЕ И ВЕТЕРИНАРСКЕ ТЕХНИЧАРЕ

Сврха одобрења
Полагање стручног испита представља предуслов за самосталан рад и рад у државној управи

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Здравствени и социјални рад

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:
- Здравствени и социјални рад

Грана:
- Ветеринарске дјелатности
Шифра:
N 85.2

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Негослав Лукић

Адреса:  Трг Републике Српске 1 ,78000 Бањалука , ,

Телефон/Фаx:  051/338-390

Имеил:  n.lukic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ветеринарству у Републици Српској (РС 42/08)
Закон о административној служби у управи Републике Српске (РС 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о стручним испитима дипломираних ветеринара и ветеринарских техничара (РС 21/95)
Уредба о стручном испиту у управи Републике Српске (РС 01/03)
Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске (РС 07/03)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
-Пријава за полагање стручног испита (захтјев) која садржи (име, презиме, адреса, број телефона и кратка биографија кандидата, датум и мјесто)
-Диплома ветеринара односно свједочанство за ветеринарске техничаре (овјерена копија)
-Потврда о одрађеном приправничком стажу
-Уплата за трошкове комисије за полагање стручних испита у износу од 400КМ за дипломиране ветеринаре и 300КМ за ветеринарске техничаре

Накнада у КМ
400 за дипломиране ветеринаре и 300 за ветеринарске техничаре

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
8 дана

Вријеме важења одобрења
неограничено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.