Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
728

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА ПРЕКО ГРАНИЦЕ

Сврха одобрења
Праћење кретања експлозивних материја

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Друмски превоз робе и услуге пресељења
- Превоз робе жељезницом

Грана:
- Друмски превоз робе
- Превоз робе жељезницом
Шифра:
H 49.4.49.41
H 49.2.49.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Александар Врањешевић

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-141

Имеил:  

Закон(и)

Закон о превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске број 15/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о пошиљаоцу (назив, име и презиме, адреса)
- Подаци о примаоцу (назив, име и презиме, адреса)
- Назив експлозивне материје; УН број; ивични број
- Количина која се набавља; назив и адреса произвођача; назив и
адреса превозника; име и презиме возача, сувозача или пратиоца
- Датум започињања превоза; траса кретања и
крајње мјесто превоза; врста, тип и регистарске ознаке
превозног средства
- Назив улазног или излазног граничног прелаза и вријеме када ће
се извршити превоз преко граничног прелаза, односно територије
РС
- Ванредне мјере безбједности за вријеме превоза

Обавезна документација
- Образац бр.5 и 6 од ЕУФОРА
- Дозвола за увоз-извоз наоружања и војне опреме
- Доказ о уплати прописане накнаде
- Одобрење Федералног МУП-а за превоз преко територије ФБиХ

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
2 дана

Вријеме важења одобрења
За дан превоза

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.