Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
437

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ (ЛИЦЕНЦА) ЗА ИЗРАДУ ЛОВНИХ ОСНОВА

Сврха одобрења
Носиоци израде вишенамјенског плана газдовања ловним ресурсима у ловишту на период од десет година

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Биљна и сточарска производња, лов и припадајуће услужне дјелатности

Област:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности

Грана:
- Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и припадајуће услужне дјелатности
Шифра:
A0101.7.01.70

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миланка Јовановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/ 338-349

Имеил:  m.jovanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ловству (Службени гласник Републике Српске бр. 60/09 и 50/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину прољећног пребројавања дивљачи, начину и носиоцима израде ловне основе, привременог годишњег плана коришћења ловишта и евиденцији о реализацији предвиђених мјера (Службени гласник Републике Српске број 23/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
За правно лице
- Захтјев правног лица за издавање лиценце
- Доказ о упису у судски регистар
- Доказ о запосленим радницима (минимално три дипломирана инжињера шумарства, образац М2)
- Доказ о стручној оспособљености запослених (лиценца за израду ловних основа)
- Доказ о сједишту предузећа (канцеларијски простор) у власништву или коришћењу простора по уговорном облику
- Доказ о плаћеној накнади за покриће трошкова издавања лиценце (100 КМ)

За физичко лице
- Захтјев физичког лица за издавање лиценце
- Диплома о завршеном шумарском факултету
- Увјерење о положеном стручном испиту за дипломиране инжињере шумарства
- Доказ о најмање једној години радног или волонтерског искуства који издаје предузеће или други правни субјекат код кога је подносилац захтјева био запослен или волонтирао
- Доказ о плаћеној накнади за покриће трошкова издавања лиценце (100 КМ)

Сви достављени документи подносиоца захтјева морају бити оргинали или фотокопије овјерене код надлежног органа

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Пет година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У складу са Законом о општем управном поступку

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.